Az EMNP tiltakozása a kolozsvári reptér Avram Iancuról történő elnevezése ellen azt mutatja, hogy nem egy történelmi személyiség zavarja a magyar politikusokat, hanem maga az Egyesült Románia létezése, mert Avram Iancu pontosan az erdélyi románok azon harcának szimbolikus megfelelője, amit az önkényes magyar megszállás alóli felszabadulásukért folytattak.

A „megsértettek” kezelésére nyújtottam be az alkotmányt megsértő pártok betiltásáról szóló törvénytervezetet.

Ha nem Romániáról lenne szó, meglepő dolognak tekinthetnénk, hogy egy kisebbség, valójában néhány politikus, akik még a magyar kisebbséget sem képviselik, azon ország ellen fordulnak, ahol élnek, lenézik a jelképeit, a hőseit, a nyelvét, de elvárják, hogy törvényesen létrehozott pártnak tekintsék őket és joguk legyen jelöltetniük magukat és hivatalosan részt vegyenek annak az államnak a közéletében. Sajnos, ez Romániában történik és akkor a helyzet drámai.

Ha az EMNP-nek az a véleménye, hogy az Avram Iancu elnevezés sérti a magyar közösség érzékenységét, akkor ez azt jelenti, hogy mindaz, ami a lényegünket jelenti, a nyelv, a történelem, a kultúra, a hagyomány, az egységes állam, mindezek a román dolgok és tények sértik a magyarokat. Ez azt jelentené, hogy van egy kisebbségünk, amelyik folyamatos konfliktusban áll Romániával, elvből, mert őt sérti a román állam létezése. Nem akarom elhinni, hogy a dolgok általános szinten így állnak és ezt a sértés ügyet azoknak a magyar politikusoknak a számlájára írom, akiknek nincs jobb dolguk, mint egész nap azon siránkozzanak, milyen igazságtalanul bánnak velük. És, hogy adjak nekik egy újabb okot a „megsértettségre”, sőt a megdöbbenésre, a politikai pártokról szóló törvény módosítását javasoltam a Parlamentben oly módon, hogy tiltsák be a román állam alapjait és az alkotmányt sértő politikai szervezeteket.

Ennek megfelelően a politikai pártokról szóló törvény 3. cikkelye bizonyos feltételeket kíván meghatározni, melyek között a Romániában bejegyzett politikai pártok működnek, meghatározva azokat az általános tilalmakat is, melyeket a politikai szervezeteknek tiszteletben kell tartaniuk. Ezeknek a feltételeknek és tilalmaknak vannak bizonyos hiányosságaik, melyek egyes, e pillanatban a román politikai színtéren aktív romániai politikai pártoknak, hogy, mint az szabad szemmel látható, e törvény szellemével és az alkotmánnyal ellentétesen működjenek, megsértve valójában a 14/2003-as törvény 3. cikkelyének (1) bekezdését, mely szerint: „Csak a törvénynek megfelelően létrehozott, politikai jellegű egyesületek működhetnek politikai pártokként és azok, amelyek a nemzeti szuverenitás, az állam függetlenségének és egységének, területi integritásának, a jogállamnak és az alkotmányos demokrácia elveinek tiszteletben tartásáért küzdenek”. Ezt a rendelkezést tisztázni kell és kötelezettségként kell bevezetni a (2) és (4) bekezdésekbe, hogy a politikai pártok alkotmányellenes tevékenységének tilalma effektív és meghatározó legyen.

Ezért javasoltam a 14/2003-as törvény 3. cikkelye (2) bekezdésének kiegészítését a Románia alkotmánya 1. cikkelye (1) bekezdésének, 3. cikkelye (1) bekezdésének, 13. cikkelyének tilalmával, hogy bebiztosítsuk a román államot azoknak a politikai pártoknak a tevékenysége ellen, melyek sértik Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállami jellegét (1. cikkely, 1. bekezdés), melyek támadják azt az elvet, hogy Románia területe elidegeníthetetlen (3. cikkely, 1. bekezdés), vagy melyek megsértik azt az elvet, hogy a román nyelv a hivatalos nyelv (az alkotmány 13. cikkelye).

Ezen kívül a 3. cikkely (4) bekezdését oly módon kell kiegészíteni, hogy a politikai pártoknak egyértelműen meg kell tiltani nemcsak a katonai, vagy félkatonai, vagy a törvény által általánosságban megtiltott más tevékenységek szervezését, ami értelmezési lehetőségeket biztosít, hanem kimondottan meg kell tiltani a Románia alkotmányának 1. cikkelyének (1) bekezdését, 3. cikkelyének (1) bekezdését és 13. cikkelyét sértő népszavazások, tüntetések, vagy tevékenységek szervezését.

Ezáltal a politikai pártokról szóló törvény kikerülhetetlenül biztosítani fogja az alkotmány és a román állam alapjainak tiszteletben tartását, ami lényeges és kötelező dolog azon pártok számára, melyek Románia területén akarnak létezni, tevékenységük ugyanis szigorúan a jogállamiság és az ország alkotmányos rendje szerint kell zajlódjon.

Ezáltal az EMNP és a többi magyar párt már nem fognak azzal az egyetlen céllal szabadon ugrabugrálni Románia szerte, hogy vitassák a román államot és reggeltől estig sértve érezzék magukat Románia létezése miatt, végtelen tüntetéseket és más támadási formákat szervezve az alkotmány ellen.

[Forrás: eurocom.wordpress.com, adevarul.ro - Bogdan Diaconu]
Impresszum