Felemásra sikeredett nemzeti ünnepünk. A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal a hagyományosnak mondható déli 12 órakor kezdődő ünnepséget áttette az esti órákra. Mindezt a jobbító szándék vezérelte, hiszen újítani szerettek volna a műsor tartalmán.

Ünnepség a Vasszékelynél
Ünnepség a Vasszékelynél


Ez az újítás azonban alkalmat adott az ünneplő tömeg pártok szerinti szétszakítására. Déli 12 órakor az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt helyi szervezeteinek kezdeményezésére összegyűlt tömeg a Vasszékelynél tartotta ünnepi megemlékezését, melyen részt vett az Udvarhelyszéki Jobbik is.

A magyar himnusz eléneklése után, Gajevszky Klára szavalata következett, majd az egybegyűlt politikai és civil szervezetek, valamint a szabadságharc leszármazottai elhelyezték koszorúikat a Vasszékely szobránál.

Az Udvarhelyszéki Jobbik
Az Udvarhelyszéki Jobbik


A Székely Nemzeti Tanács képviseletében Incze Béla szólalt fel röviden: „Örömmel látom, hogy ennyien összegyűltünk, de mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy ezúttal kevesebben vagyunk, mint a korábbi években, de elsősorban azok tartoznak felelősséggel, akik ezt a várost vezetik”. Végezetül az MPP  képviseletében Balázs Árpád szólalt fel: „A jövő érdekében úgy kell bíznunk egymásban, ahogyan 166 évvel ezelőtt egymásban bíztak a magyarok, hisz a történelem menetét a hétköznapi cselekedetek, a mindennapi események viszik előre”. A Balázs Ferenc Vegyeskar közreműködésével zárásként a tömeg elénekelte a székely himnuszt.

Délután 5 órakor nyílt meg a Művelődési Ház koncerttermében Páll Lajos alkotásaiból rendezett kiállítás, majd 6 órától telt ház előtt tartott koncertet a Szentegyházi Gyermekfilharmónia és a Hagyományőrző Huszáregylet, Haáz Sándor vezényletével. A nagy siker után a tömeg fáklyákat meggyújtva átvonult a Márton áron térre, a Vasszékely szobrához. A műsor folyamán fellépett az Alle Breve és a Balázs Ferenc Vegyeskar, a Székely Dalegylet, valamint a Dr. Pál Gyula Nyugdíjas Kórus is. A történelmi egyházak képviselőinek áldását hallhatták az összegyűltek. Az ünnepségen Bunta Levente polgármester betegsége miatt nem tudott részt venni, helyette Benedek Árpád Csaba alpolgármester tolmácsolta szavait, aki a szabadság, a jogok és az identitás, illetve az önrendelkezés érdekében való összefogást  hangsúlyozta. Beszéd közben többen bekiabáltak. Verestói Attila RMDSZ szenátor felszólalásába pedig többen belefütyültek.

Az Udvarhelyszéki Jobbik koszorúz
Az Udvarhelyszéki Jobbik koszorúz


Ezt követően Orbán Viktor üzenetét hallgatták Szentgyörgyi Zoltán, a bukaresti magyar nagykövetség diplomatájától: „Az előttünk álló április 6-i magyarországi parlamenti választás történelmi lehetőség mindannyiunk számára. Beléphetünk a magyar nemzet új korszakába, amelyet az elmúlt évek közös erőfeszítéseivel teremtettünk meg. A most létrejövő magyar Országgyűlés hivatalosan is a nemzet parlamentje lesz. A magyar nemzet egészét fogja képviselni. Magyarország most azt kéri önöktől, hogy éljenek a választás jogával és lehetőségével".

Ezután Kulcsár-Székely Attila felolvasta Victor Ponta ünnepi köszöntőjét, melyben kiemelte, hogy a magyar és román nép közös terhet cipelt, az önkényuralmat. A béke, a tolerancia és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Emlékeztetett, hogy mi, magyarok, harmóniában élünk, mert a román állam mindent megtett, hogy kisebbségi jogainkat biztosítsa, és etnikai hovatartozástól függetlenül mindent megtesz továbbra is állampolgáraiért. A tömeg többször is belenevetett, de nagyon sokan megtapsolták.

Az udvarhelyi Erdélyi Magyar Néppárt koszorúz
Az udvarhelyi Erdélyi Magyar Néppárt koszorúz


Az Udvarhelyszéki Jobbik tagjai ezután a beszéd után tiltakozásul elhagyták a helyszínt. Újságból olvasva tudták meg a székelyföldi jobbikosok, hogy a Tamási Árom Gimnázium 4. osztályos tanulói „Udvarhely tavasza” című ünnepi előadása következett, melyben mindenki nagy megdöbbenésére a gyerekek románul énekeltek.

A március 15-ei ünnepségből mindenki levonhatja a maga következtetését. Ez a pártokra szakadt ünnepség megosztotta a székelységet. Az egységben az erő már a múlté, pedig párthovatartozástól függetlenül végre össze kellene fogni a közös érdekért. Felül kellene emelkedni az egyéni érdekeken és a nemzet boldogulásáért, felemelkedéséért félre kellene tenni a valós vagy vélt sérelmeket.Petőfi Sándor buzdító szavaival zárom soraimat, melyek adjanak erőt mindannyiunknak, szabadságharcunkat sohasem szabad feladni!

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
 A magyarok istenére
 Esküszünk,
 Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”    


[Csiszár Melinda - Székelyudvarhely]

Impresszum