2014. október 27. / 21:33

Érmihályfalvi hepehupa

Az RMDSZ sajtója most, a Kelemen-járásnak becézett elnökválasztási kampány hajrájában tartotta fontosnak bejelenteni, hogy „május elején derült fény az érmihályfalvi önkormányzat egy kifizetetlen adósságára, amelyet az előző városvezetés 2010 óta halmozott.A 2,3 millió lej adósságból az önkormányzat saját erőből kifizetett 1,152 milliót, s a fennmaradó 1,148 millióra kormánytámogatást kértek. „Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően a Bihar megyei RMDSZ képviselői sikerült kieszközöljék az érmihályfalvi önkormányzat számára az adósság fennmaradó részét” – híresztelte a pártsajtó bukdácsoló magyarsággal, majd Cseke Attila képviselőt, bukott egészségügyi minisztert emelték piedesztálra mint olyat, aki a bukaresti kormányhivatalokban kis lépésekkel kuncsorogva kijárta az említett összegrészt.

A győzelmi jelentésből kimaradt, hogy „az előző városvezetés” ugyanolyan RMDSZ-es volt, mint a mostani, sőt, valójában az „Érmellék fővárosának” becézett sáros-poros határ menti kisvárosban más hatalom nem is létezett 1989 után, mint tulipános posztkommunista. Tehát az RMDSZ-es elöljárók által felhalmozott titokzatos adósság felét most kormánytámogatásból, azaz a romániai adófizetők pénzéből törlesztették. És erre nagyon büszkék, miközben az továbbra is rejtve maradt, hogy miként is keletkezett ez a tetemes adósság a végtelenül szegény településen, amelynek felnőtt lakossága nagyrészt munkanélküli, szociálisan segélyezettek vagy nyugdíjas.

Még az önkormányzati képviselők orrára is csak annyit kötöttek a Nagyváradról mobiltelefonon irányított helyi vezetők, hogy évekkel ezelőtt a város szerződést kötött egy vízvezeték- és csatornaépítő céggel, amelyik úgymond trehány munkát végzett, ezért nem fizették ki. Ám a cég beperelte az önkormányzatot, és nyert. De valahogy a bírósági végzés, no meg a „megspórolt” pénz is eltűnt a városházán, legalábbis az előzőt váltó új – nota bene: szintén RMDSZ-es – polgármester nem találta. A tartozás közben majdnem a duplájára nőtt a kamatok miatt, s amikor jött a végrehajtó, hirtelen kiderült minden. A sorozatos emberi mulasztásokat most az adófizetők pénzén „tette jóvá” a Bukarestben ügyeskedő „képviselet”.Azt is érdemes tudni a propagandán túl, hogy Érmihályfalván már a második mandátumát tölti egy olyan elöljárói csapat, amelyik az égvilágon semmi eredményt nem tud felmutatni a köz javára, kizárólag az előző vezetők bírálatából „él”. A mélynövésű, ám annál harsányabb hangú polgármester a pártsajtóban pellengérezi ki és fenyegeti a kritikusait. Ahhoz viszont nem volt bátorsága, hogy az 56-os mártír lelkész, Sass Kálmán nevét fölvésesse arra az emlékkőre, amit a városnak mondott falu főterén felállítottak az elítéltek, meghurcoltak tiszteletére. A Szabó Ödön „történész” vezette megyei pártbizottságtól ugyanis valaki leszólt: ezt a „hazaárulót” még nem rehabilitálták a románok, nem állhat a neve közterületen! A zömmel magyarok által lakott Mihályfalván még a békés román és cigány kisebbség körében sem akadt volna olyan, aki annyira gyáván „törvénytisztelő” lett volna, hogy a kommunisták által koncepciós perben elítélt és meggyilkolt Sass tiszteletes neve helyére egy idétlen madárformát vésessen a fekete kövön. Még a családnevéből is gúnyt űztek…

A Nyakó József-féle városvezetés amúgy nemcsak a polgári ellenzékkel és saját választóinak egy részével áll hadilábon, hanem a többségi református egyházközséggel is. Ingatlan- és iskola-fenntartási viták terhelik a viszonyt, de a tanügyben dolgozók is torkig vannak az elöljárói tehetetlenséggel és inkompetenciával. Mivel „telítődött a tanügyhöz tartozó kudarcélményekkel‟, Kiss Imre önkormányzati képviselő éppen akkor adta vissza mandátumát, amikor Csekéék a fővárosból szerzett potyapénzzel dicsekedtek. Az érmihályfalvi tanárember RMDSZ-es képviselő létére felelősnek érzi magát az iskolaépítés és más fejlesztések leállásáért, halogatásáért, befuccsolásáért. Gesztusa szinte előzménytelen és példátlan a lehajtott fejű „káderekkel” telítődött RMDSZ legújabb történetében.

*Frissítés:

Mint azt korábban megírtuk (Emlékhelyet avattak Sass Kálmán tiszteletére Érmihályfalván), október 5-én az érmihályfalvi református egyházközség és a leszármazottak – a helybéli polgári oldal, valamint a Bihar megyei EMNT és EMNP közreműködésével – emlékhelyet avattak a román nacionálkommunista terror egyik áldozatának, a partiumi magyarság jeles személyiségének, Sass Kálmán református lelkipásztornak a tiszteletére. Az ’56-os forradalommal szimpatizáló lelkészt 1958-ban államellenes összeesküvés koholt vádjával ítélték halálra és végezték ki, földi maradványai máig jeltelen sírban pihennek a szamosújvári börtöntemetőben. Az érmihályfalvi református ravatalozó mellett álló obeliszk felavatása előtt emlék-istentiszteletet tartottak a zsúfolásig megtelt templomban, ahol a mártír tiszteletes egyik unokája nyomatékosan arra kérte a helyi hatalmat gyakorló pártot, hogy ne kampányoljon a felmenője nevével és emlékével, ha egyszer arra sem volt képes, hogy egy tisztességes emlékjelet állítson neki. Ezt a címzett RMDSZ helyi elnöke, egyben a városka polgármestere is végighallgatta. Ehhez képes október 23-án az RMDSZ ismét annál a köztéri emlékműnél rendezett kampányelemekkel megtűzdelt gyűlést, amelyről épp a meghurcolt „mihályfalvi csoport” vezéregyéniségének, Sass Kálmánnak a neve hiányzik. A vezérszónok maga Nyakó József volt, aki mentegetőzött és ígérgetett, majd arrogáns célzásokat tett azok felé, akik a Sass-kultuszt méltóképpen éltetik. Mellette Cseke Attila bukaresti parlamenti képviselő osztotta meg wikipédiás „gondolatait” a kivezényelt hallgatósággal: önkormányzati és tanügyi alkalmazottakkal, kultúraktivistákkal, diákokkal. E körülmények és a rossz idő sem tudta csökkenteni az 56-os áldozatokra és hősökre történő megemlékezés méltóságát.
Impresszum