Az RMDSZ kommunikációs gépezete a múlt hónap végén az erdélyi magyar sajtó dilettantizmusát és szakmaiatlanságát – mert manipulációs szándékot hadd ne feltételezzünk – kihasználva igyekezett egy olyan rendezvényt hitelteleníteni, degradálni, amit „romániai magyar állampártként” nem ő maga szervezett.Autonómiatervezetek és regionalizmus a politikai képviselet asztalán címmel szervezett egész napos nemzetközi konferenciát Marosvásárhelyen október 25-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), illetve a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Erről az Itthon.mán is olvashattak objektív és tisztességes tájékoztatást a Néppárt sajtóirodája közlése nyomán (itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=5569). A Kerekasztal-beszélgetés autonómiáról és regionalizmusról című tudósítás egyértelműen és világosan fogalmazott: „Az esemény zárásaként kerekasztal-beszélgetésre került sor Szilágyi Zsolt államelnökjelölt, Toró T. Tibor Néppárt-elnök és Izsák Balázs SZNT-elnök részvételével. A beszélgetésen, bár előzetesen meghívást kaptak, az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt képviselői nem jelentek meg. Farkas Réka, a Háromszék újságírója és a szombati beszélgetés moderátora elmondta: sajnálatos az RMDSZ és az MPP távolmaradása, hiszen így nincs lehetőség a tényleges vitára. Bár a két párt képviselői meghívást kaptak, az általuk kidolgozott autonómiatervezetekről mégsem kívántak beszélgetni.”

Ehhez képest az RMDSZ kommunikációjában és a szervilis médiában ez a hamis állítás jelent meg: „Az MPP távol tartotta magát a rendezvénytől, az RMDSZ képviselői és románok nem voltak a meghívottak között.”

Utánanéztünk, egyáltalán mire alapozhatta a kisebbik román kormánypárt propagandája ezt a kirekesztést és köldöknézést sugalló konklúziót. Kiderült, hogy még a polgári-nemzeti oldalhoz húzónak hitt-remélt, bár magát függetlennek való média is alájátszott e manipulációnak. Autonómiakonferencia csonka kerekasztallal címmel jelent meg például – később sokat idézett – tudósítás a rendezvényről a Székelyhon.ro portálon Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíró tollából, ennek bevezetőjében a fentebb idézett, a kerek asztal csonkaságára utaló mondat mindmáig ott szerepel (szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/autonomiakonferencia-csonka-kerekasztallal).
A cikk vége felé a szerző ráerősít: „A kerekasztal mellől hiányzott az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt. Míg az előbbi képviselője nem is szerepelt az eredeti felállásban, Biró Zsolt pártvezető egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem jelent meg.”

Ugyanez a szerző más cím alatt (Iránytű az autonómiához) már némileg finomítva ismétli meg a Krónika online változatában (www.kronika.ro/erdelyi-hirek/iranytu-az-autonomiahoz), hogy: „Az EMNT és az SZNT által szervezett marosvásárhelyi eseményről viszont hiányoztak az RMDSZ és az MPP képviselői.” E tárgyilagosabbnak tűnő közlés már nem rója fel a szervezőknek, hogy úgymond nem hívták meg az említett két párt képviselőit, csak hiányzásuk tényét rögzíti.

Sándor Krisztina főszervező érdeklődésünkre csak megerősíteni tudta a moderátor Farkas Réka közlését: négy RMDSZ-es politikust hívtak meg az autonómiakonferenciára, de nem méltóztattak részt venni és képviselni pártjuk autonómiakoncepcióját és erre épített kampányretorikáját. Az MPP elnöke meg „nem ért rá”. Az pedig hazugság, hogy nem vettek részt románok a rendezvényen, mert Smaranda Enache és Adrian Szelmenczi két civil szervezet képviseletében ott volt, az más kérdés, hogy a számos román meghívott közül csak ők tudtak eleget tenni a szíves invitációnak. Ha az újságírók netán a román politikai pártok embereit hiányolták, akkor érdeklődhettek volna alaposabban a szervezőknél, mert azok elmondták volna, hogy ez elsősorban egy szakértői tanácskozás, eszmecsere volt, nem Neptun-típusú háttéralkudozás.

[R. B. M.]
Impresszum