Az európai „emberjogista” megmondó-emberek és a köréjük épült siserehad képes a legegyszerűbb kérdéseket is ideológiai szósszal nyakon önteni, letagadva akár a napot is az égről, vakvágányra terelve a józan gondolkodást.A minap olvashattuk, hogy a munkavállalói érdekképviseletek brüsszeli ernyőszervezete, az Európai Szakszervezeti Konföderáció (ETUC) a magyar kormány által a bevándorlás kérdésében kezdeményezett magyar nemzeti konzultáció leállítását követeli, azért mert a kérdőív "a migráció és a terrorizmus közvetlen összekapcsolásával perverz kísérletet tesz a migránsok kriminalizálására és a populizmus szítására".

Miközben a helyzet rendkívül egyszerű, elméletileg és gyakorlatilag egyaránt. Minden józan uniós polgár a mindennapok tapasztalatai alapján is átláthatja, hogy a helyzet tarthatatlan, s ha nem változik Uniós szinten a politika, akkor katasztrófához vezet. 

A bevándorlás eredményeképpen Európában megtelepedtek olyan kultúrák és szubkultúrák, melyek összeegyeztethetetlenek az alkotó életmóddal, az értékteremtő társadalmi cselekvéssel, a pontosságra, kötelességtudásra, felelősségérzetre épülő katolikus-protestáns munkamorállal. S mindez nem elég, ezen kultúrákat és szubkultúrákat hordozó egyének nemcsak Európa keresztény jellegét veszélyeztetik, hanem a köznapi emberek testi épségét, vagyonát és életét. 

A megmondó-emberek ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy kiderítsék, hogy miképpen függ össze a különböző bevándorló-csoportok jelenléte, mikro- és makro-szociológiai létkerete a bűnözéssel, ideértve az Európába évszázadokkal korábban érkező cigányságot is, olyan hamis jelszavak kíséretében, mint a fent idézett kreténség, az idegenellenesség visszaszorítása, szélsőségesség terjedése s hasonlók, kibeszélhetetlenné és ilymódon megoldhatatlanná teszik magát a problémát. Miközben az asszimilálhatatlan tömegek csak jönnek és jönnek.

Lehet, hogy a magyar kormány különböző kérdésekben nem cselekszik kellő eréllyel (a nemzeti középosztály tudatos felépítése, a kulturális intézménynek nemzeti szelleművé tétele), de a bevándorlás kérdésében csak örvendhetünk a miniszterelnök tiszta, világos, a magyar illetve az európai érdekekkel összhangban levő álláspontjának, mely lényegét tekintve némi egyszerűsítéssel  a következőképpen foglalható össze:  nincs szükség további bevándorlókra, van baj elég azokkal, akik már itt vannak.

Bízzunk abban, hogy a kormány nem fog meghátrálni brüsszeli nyomásra, s ebben az egész kontinenst fenyegető kérdésben sarkára áll.

Kánya Imre

[ittHON.ma]
Impresszum